Hükümler ve koşullar

Hükümler ve Koşullarımız, Pop Vriend Seeds B.V. ile müşterilerimiz ya da Pop Vriend Seeds USA B.V. ile müşterilerimiz arasında yapılan tüm teklifler ve sözleşmeler için geçerlidir.

İngilizce dilinde sunulan genel satış ve teslimat hükümleri ile koşulları
Leveringsvoorwaarden
Conditions de vente et de livraison
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Terms & Conditions Pop Vriend Seeds USA
General terms and conditions of purchase
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacyverklaring Pop Vriend Seeds


GMO statements:
Nederlands
English
German
French

Pop Vriend Seeds B.V. veya Pop Vriend Seeds USA B.V.'nin taraf olduğu tüm sözleşmeler, belirtilen yükümlülük sınırlaması, tahkim anlaşması ve yargı yetkisi dahil olmak üzere Pop Vriend Seeds B.V veya Pop Vriend Seeds USA B.V.'nin genel şartlarına tabi olacaktır. Bu genel şartlar, Kuzeybatı Hollanda Ticaret Odası'nda kayıtlı durumdadır. Söz konusu hükümleri farklı dillerde de kullanımınıza sunmuş bulunmaktayız, bunları bu sayfadan (pdf olarak) indirebilirsiniz veya talebiniz üzerine size gönderebiliriz. Diğer Taraflara ait genel hükümlerin geçerliliği açık bir biçimde reddedilmektedir.